Tilgang til VigoBedrift

Senja elementer ønsker å tilslutte seg nettportalen VigoBedrift for lærerbedrifter.

Dette er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon om formidling av lærlinger, lærekandidater, kontraktsforhold, tilskudd og rapportering. Bedrifter og opplæringskontor kan her se og endre sine person- og bedriftsdata.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i eget fylke for ytterligere informasjon og for tilgang til nettstedet.

Les mer om dette hos Opplæringkontor bedrift.