Signaturhus Boligparken

Senja Elementer AS har høsten 2017 levert de første elementleveransene til de moderne Signatur-husene i Boligparken Silsand.


Signatur-husene føres opp i regi av Bygg i Nord Bolig, og første bolig forventes å leveres til kunde rundt jul 2017.

For mer informasjon om Signatur-hus og Boligparken Silsand, se www.bygginord.no