14. februar 2015

Om oss

Senja Elementer AS driver hovedsakelig med fabrikkproduksjon av ulike typer trebaserte bygningselementer (forretningsbygg, eneboliger, leiligheter m.v.). Selskapets hovedkontor og fabrikk er lokalisert ved Silsand på Senja, der det produseres i moderne lokaler og med tidsriktig utstyr. 

Historie

Senja Elementer AS ble stiftet i 1994. Vi er etablert med kontor og fabrikk på ”eventyrøya” Senja, og med adresse Laukhellaveien 316, 9303 Silsand i Lenvik kommune. Vi har i dag 4 elementjigger og et funksjonelt kappanlegg. Maksimal årlig produksjonsvolum er ca 20 000 m2 bygningselementer.

Eierskap og organisasjonskart

 • Senja Elementer er et heleid datterselskap av Bygg i Nord Gruppen AS
  .
 • Organisasjonskart:
  – Ørjan Johnsgård (styreleder)
  – Stian Hansen (salg og ny daglig leder)
  – – Espen Bynjulfsen (Produksjonsleder)
  – – Svein Rasmussen (logistikk/innkjøp)
  – – – 7-8 tømrere i produksjon

Medlemsskap / godkjenninger

Verdier / medarbeiderplakat

 • Våre kjerneverdier — og hva vi legger i disse — ble utarbeidet av hele bedriften.
Medarbeiderplakat_2013

Policy for Bygg i Nord Gruppen (alle selskap)

Bygg i Nord Gruppen er bevisste på sitt ansvar for å skape omstilling og endring som får positiv innvirkning på fremtiden for oss alle gjennom fokus på klima, miljø og arbeidsmiljø. Gjennom vår forretningsmodell og sertifisering i Miljøfyrtårn sikrer vi ansvaret vårt for det lovmessige, menneskelige, samfunnsmessige, miljømessige og bransjerelaterte.

 • Vi skal kontinuerlig jobbe med å forbedre innsatsen for miljøet og drive virksomheten med minst mulig klimafotavtrykk
 • Vi skal tilby alle ansatte grunnleggende gode arbeidsvilkår etterfulgt av trygge arbeidsforhold og et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø
 • Vi forplikter oss til å etterleve krav i regelverk og standarder, kontinuerlig forbedre våre produkter, tjenester og prosesser, og jobbe mot endra høyere produksjonseffektivitet og driftssikkerhet.
 • Vi jobber for å forhindre alle former for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden.

Våre ansatte