Lager og produksjonshall

Vi har 2 lager for trelast og byggevarer og 1 stk. produksjonshall. Her oppbevares alle varene som vi benytter i produksjon av bygningselementene våre. Produktene som skal håndteres, lagres og transporteres forsvarlig slik at det ikke oppstår skader eller uhell.