Hermann trer av. Ny daglig leder på plass!

Hermann Kristiansen har vært en bærebjelke i Senja Elementer AS siden selskapet ble stiftet i 1994, men trer fra årsskiftet inn i pensjonistenes rekker. Hermann overlater roret til yngre krefter, og fra 01.01.2023 vil Stian Hansen overta som daglig leder.

Bernt Endrerud t.v. (styremedlem og grunder/etablerer) og Ørjan Johnsgård t.h. (styreformann) takker Hermann (i midten) for lang og tro tjeneste.


Vi takker Hermann så mye for hans lojale og gode innsats gjennom alle 28 år – og ønsker samtidig Stian lykke til i sin nye rolle som daglig leder fra årsskiftet!

Stian Hansen (t.v.) og styreformann Ørjan Johnsgård (t.h.) ser postitivt på omorganisering og nye roller fremover!

Stian Hansen har jobbet hos Senja Elementer i en årrekke og har i dag har rollen som selger og faglig leder. Stian vil fortsatt ha en selgerrolle og kundekontakt fremover. Vi ser tilbake på et utmerket produksjonsår for elementfabrikken og gleder oss til å ta fatt på nye og spennende prosjekter i 2023!