15. februar 2015

Fordeler med elementer

Det er mange fordeler med å bruke ferdige elementer i en byggeprosess, noen av disse er tekniske og andre er mer rettet mot taktiske valg som en byggmester eller utbygger bør vurdere.

De tekniske fordelene

Tørre konstruksjoner

Ved produksjon innendørs så sikrer vi at det ikke finnes innebygd fukt i konstruksjonene. Vi har fokus på løsninger som også sikrer elementene mot fukt under montering og frem til ferdigstilling på byggeplass.
Vi oppbevarer alle materialer i egne lagerbygg, og de blir transportert fra lager og direkte inn i produksjonslokalene. Vi har etablerte rutiner for kontroll av fuktighet ved mottak av trelast.

Rene konstruksjoner

Kravene rundt ”Rent Bygg” prosessen er lettere å ivareta ved bruk av lukkede elementer fra oss. Hvis produksjonsprosessen medfører spon o.l blir elementene rengjort med støvsuger før de lukkes hos oss.

Tette konstruksjoner

I prosjektering og i produksjon har vi alltid fokus på å oppnå maksimale løsninger med hensyn til tetthet i konstruksjon. Hvor det monteres gjennomføringer benyttes typegodkjente mansjetter. Vinduer og dører monteres med dobbel vindtetting hvor den ene er en polymerbasert fugemasse. Det benyttes tilpasset primer ved all fuging. Mange utfordringer med tetthet ligger i den totale løsningen, og da ofte knyttet til prosjektering, når vi kommer inn i tidlig fase kan vi bidra med nyttig kunnskap for å løse problemområder.

Vi har tetthetsmåler ”Blowerdoor” som dekker rom inntil 1000m3. Ønsker dere å få foretatt målinger ber vi om at dere kontakter oss i god tid før en måling.

 

De taktiske fordelene

Redusert byggetid

Ved bruk av ferdige elementer fra oss vil dere kunne redusere den totale byggetiden. Dette er selvsagt gunstig for oppdragsgiver. Når vi forestår montasjen vil oppdragsgiver kunne disponere eget personell til andre oppgaver.

Redusert rigg

Med kortere byggetid blir også riggkostnadene redusert, her spesielt ved bruk av stillas og/eller lift. Når vi utfører jobben på byggeplass blir fremdriften avtalt spesielt med oppdragsgiver for å optimalisere effekten av kortere byggetid. Det må avtales spesielt om hvem som dekker de forskjellige kostnadene på riggdelen.

Avfallshåndtering

Ved bruk av elementer, har vi ivaretatt store deler av avfallshåndteringen på fabrikken. Vi har et tilpasset kappanlegg som medfører at vi har lite avfall på trevirke. Avfall på fabrikken sorteres i følgende typer:

  • Rent trevirke – avhentes fabrikk av Frivillighetssentralen i Lenvik og benyttes som brensel.
  • Øvrig trevirke – leveres til Senja Avfall.
  • Plastprodukter – pakkes og leveres til Senja Avfall.
  • Annet – leveres Senja Avfall.
  • Metall – Leveres Senja Avfall.

Avfallshåndtering på byggeplass avtales med oppdragsgiver.

Redusert risiko

Risiko tilknyttet et oppdrag er noe alle entreprenører vurderer – og søker å minimere.
Vi kan bidra til å redusere deler av risikoen knyttet til prosjektet. Det at deler av oppdraget settes bort til oss som en underentreprise reduserer i utgangspunktet en del av risikoen. Risiko i forbindelse med dårlig vær i råbyggsfasen reduseres.

>> Les mer om hvilke elementer vi kan levere!