Fabrikken i drift igjen

Fabrikken er nå i drift igjen og produksjon på jiggene er startet opp. Vi produserer for tiden bjelkelagselementer, veggelementer, balkongelementer og rekkverk til vertikaldelt 2 mannsbolig for Bygg I Nord Prosjekt As.

2015-03-25 13.30.55