Boligparken Silsand

Ved utgangen av 2019 har Senja Elementer levert bygningselementer til totalt 19 boenheter (medregnet leiligheter) i Boligparken Silsand til utbyggerne (Bygg i Nord Bolig og Bygg i Nord Prosjekt).

Nedre rekke i Boligparken er frittstående moderne eneboliger (Mesterhus Signatur). Leiligheter og eneboliger i rekke i feltets øvre del (lengst bak i bildet).

Vi takker for et godt samarbeid med utbyggerne så langt, og ser frem til leveranser i 2020 og fremover.