Fabrikken under oppussing

Våre produksjonslokaler er for tiden stengt og under oppussing og oppgradering, etter at vi høsten 2014 hadde et branntilløp og en del røykskader inne i fabrikken. Nyoppussede lokaler vil være klare til bruk igjen i mars 2015.