Boligparken Silsand

Ved utgangen av 2019 har Senja Elementer levert bygningselementer til totalt 19 boenheter (medregnet leiligheter) i Boligparken Silsand til utbyggerne (Bygg i Nord Bolig og Bygg i Nord Prosjekt). Vi takker for et godt samarbeid med utbyggerne så langt, og ser frem til leveranser i 2020 og fremover.