Full produksjon

Produksjonen av huselementer til første byggetrinn på Solligrenda pågår for fullt, og i denne uken transporteres de første elementene til byggeplassen.   For mer informasjon om prosjektet, se prosjektets egen hjemmeside på www.solli-grenda.no og deres facebookside på www.facebook.com/Solligrenda.