Takelement i produksjon

Etterspørselen av ferdig isolerte takelementer er økende. Vi leverer isolerte, uisolerte, luftede ås- og sperretak. Takene kan leveres med steinlekter eller med papp eller membran, forberedt for kobber/sink- eller andre platetekkinger. På undersiden kan vi levere diffusjonssperre og transportlekter. Her er noen bilder fra vår produksjon av elementer til et prosjekt i Tromsø: