2 nye leveranser

Vi har inngått avtale om levering av bygningselementer til 2 skoler for Nor-Team Entreprenørforretning As. Nor-team ble etablert i 1980 og utfører nybygg i hovedsak innenfor tyngre byggevirksomhet og store rehabiliteringsoppdrag. De har kontor- og lagerlokaler i Finnfjord industriområde og ser på Troms som sitt primærområde.

Prosjektet Ibestad skole skal bygges i kommunesenteret Hamnvik på Rolløya.
Prosjektet omfatter ny 1-10 skole for 120 elever, 30 stk personale og 40 SFO-plasser. Videre
inngår også etablering av utomhusanlegg inkl beplantning, lekeapparater, adkomstveier, gangstier
og parkeringsplasser, samt riving av eksisterende klubbhus inne på tomtearealet.

Lavangen kommune skal utvide og tilpasse arealene ved Lavangen skole. Bakgrunnen er blant annet at skolen får elever med særskilte behov fra høsten av. Det skal utføres omfattende utbygging av den gamle skolen. Arealene må utvides med større klasserom, spesialpedagogiske rom, eget stellerom samt hvile og sanserom. Også garderobeforholdene må utvides. Toalett, utstyrslager, innganger og atkomst må tilpasses behovet.

Begge prosjektene skal stå ferdig i slutten av 2016.

Senja Elementer gleder seg til å ta fatt på oppgaven og ser frem til et positivt samarbeid. Ønsker du å vite mer om Nor-team så finner du dem på http://www.nor-team.net/