1-års kontroll Sintef

Da har vi nylig hatt besøk av Sintef som har foretatt den årlige kontrollen i forbindelse vår tekniske godkjenning.

Sintef bekrefter produktets egenskaper og vurderer at produktet er egnet for bruk.

Hvorfor gjennomføre overvåkende kontroll?

Inspeksjon og kontrollprøving

 • Gjennomføres for at SINTEF kan bekrefte produktets ytelser
  • Tredjeparts stikkprøvekontroll av produktet
  • Tredjeparts inspeksjon av produksjonskontrollen
 • “Rimelig” omfang av tredjeparts kontroll
 • Kontrollomfang innen samme produktområde planlegges likt
 • Ved gode kontrollresultater over flere år
  • Redusert kontrollprøving
  • Redusert inspeksjon / kontroll i felt

Gjennom en tredjepartskontroll sikrer vi at kundene våre kan være trygge på at vi leverer kvalitet, ivaretar verdier og miljø.

Du finner mer info på http://www.sintefcertification.no/